MENU

NAPOJE
ŚNIADANIA
PRZEKĄSKI
DLA DZIECI
KANAPKI
SAŁATKI
DESERY

PROGRAM


KINO DLA DZIECI

Kochani sasiedzi, juz wkrótce druga edycja festiwalu Kino Dzieci. Spotykamy sie o 10:30 w ostatnia sobote wrzesnia i uciekamy w swiat dzieciecej wyobrazni. Do zobaczenia!


CZARNA POLEWKA - O KAWIE BEZ MLEKA

Szukali¶my kontrastu. Wybrali¶my dwie kawy.
Ale czy bardzo siê ró¿ni±? Sprawd¼my razem.

1. Kenia z palarni Coffee Proficiency (premiera)
2. Kongo Kivu z Czarnego Deszczu

Zobaczymy jak smakuj± w chemexie, dripie, aeropressie. Bêdziemy siedzieæ w s³oñcu, po prostu piæ kawê i rozmawiaæ o kawie.

Przyjd¼cie. Koniec wakacji, wszyscy sp³ukani :) Baristka polewa gratis !


Dama od Maxima, Waldemar ¦wierzy, rok 1979
Na naszych ścianach nowa wystawa polskiego plakatu, której motywem przewodnim jest kobieta.
Zapraszamy!
Drodzy Sśsiedzi,
Jesteśmy nowo powstałą grupą zakupową w rejonie tzw. młodego Wilanowa. Proponujemy wygodne, grupowe zakupy smacznej, lokalnej i ekologicznej źywnśoci. Produkty dostarczane są bezpośrednio od zaufanych dostawców/rolników w najlepszych cenach na rynku. Wszystko jest ekologiczne, sezonowe, po prostu pyszne!

REZERWACJA
577 224 220

PLAKATÓWKA

Pomysł na Cafe Plakatówka narodził się z potrzeby wype³nienia kulturalnej niszy w tej czê¶ci Warszawy. Nazwa nawi±zuje do pobliskiego Muzeum Plakatu oraz kulturalnych aspiracji lokalu. Jest to s±siedzka kawiarnia o jasnym przestronnym wnêtrzu w którym panuje lokalna, niezobowi±zuj±ca atmosfera.

Oblicze Plakatówki zmienia siê wraz z por± dnia. Rano mo¿na spotkaæ tutaj s±siadów na ¶niadaniu i kawie, a wieczorem grupy przyjació³ graj±cych przy du¿ym stole w gry planszowe lub ogl±daj±cych w drugiej, kameralnej sali, wieczorynki i filmy na du¿ym ekranie. Plakatówka chwali siê autorskim wyborem ksi±¿ek, komiksów i bajek, oraz nieustannie powiêkszaj±c± siê kolekcj± albumów o plakacie.

Ambicj± Plakatówki jest tak¿e serwowanie kawy na najwy¿szym poziomie. Od baristów mo¿na siê wiele dowiedzieæ na temat podawanej kawy, sposobu jej palenia i przyrz±dzania. Gdy zg³odniejesz spróbuj menu zaprojektowanego przez wieloletniego podró¿nika i znakomitego kucharza W³odka Pocenta. Na przek±skê serwuje siê pyszny hummus z czarnuszk±, a w porze lunchu mo¿na posiliæ siê sa³atk± z mango i rostbefem marynowanym w korzeniach kolendry.

GALERIA


KONTAKT

Cafe Plakatówka
ul. Hlonda 2 (wejście od al. Rzeczypospolitej)
02-972, Warszawa-Wilanów
 
Tel.
577 224 220
Mail: kontakt@plakatowka.pl
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Niedziela
9:00 - 22:00
 
Dojazd autobusami:
522 (z Centrum via Sobieskiego)
217 (z Metra Wilanowska)
 
Dojazd Veturilo:
stacja nr. 137. vis a vis Świątyni Opatrzno¶ci Bo¿ej